Een nieuwe release dus tijd voor nieuwe overpeinzingen. De Kanonnier denkt een wetmatigheid te zien. Nieuwe spotters sturen eerst voorzichtig een onbemand exemplaar op alvorens ze zichzelf laten vereeuwigen naast een kanon. Of het schroom is (“welke gek gaat gaat er nou naast een kanon op een foto”) of dat er andere beweegredenen zijn (“zo zie je het kanon beter” ?), dat weten we vooralsnog niet. Hopelijk krijgen we daar ooit antwoord op! Weet in ieder geval dat we jullie allemaal aanmoedigen om bemand op de foto te gaan!

Voor deze release mochten we (nog onbemande) bijdragen ontvangen van 2 nieuwe spotters: Rogier en Soumen! Welkom en hopelijk worden jullie aangestoken door het spottersvirus! Daarnaast de eerste bemande bijdrage van Peter[4] die al eens eerder voorzichtig een onbemand exemplaar had gestuurd.

De hoofdmoot van deze release komt weer voor rekening van globetrotter Peter[3] die zijn weekendje Athene vervolgde (ik kan nu al verklappen dat ook de komende releases gedomineerd zullen worden door Peter) en ons laat zien dat er meer moois is te zien in Athene dan al die oude stenen daar.

Tot slot ook weer wat bijdragen van Frauke en Koen die duidelijk genoeg hadden van de hapsnap bijdragen van eenieder uit Barcelona en besloten  het nu systematisch aan te pakken.

Jullie kunnen de bijdragen weer bekijken via de welbekende link.