“Let me take you by the hands and lead you through the streets of London”, moet Peter welhaast hebben lopen zingen toen hij door de Royal Arsenal liep.

Wist u dat Londen ooit een gebied van ruim 520 hectare herbergde voor de wapenindustrie? En dat dit gebied nog steeds bezaaid is met kanonnen? Neen?

Dan weet u dat wanneer u de nieuwe bijdragen bekijkt via de welbekende link