Dat een stad geen bezoek meer behoeft nadat kanonnenspotters deze al hebben uitgekamd bewijst Hoorn het tegendeel. De meeste VOC-steden in Nederland hebben ze staan: historische kanonnen. Maar tot voor kort niet in Hoorn. Op initiatief van Bureau Erfgoed en de Stichting Archeologie West-Friesland zijn er eind 2018 twee kanonnen geplaatst op het Oostereiland. De historische vuurwapens zijn in bruikleen van verzamelaars voor een periode van vijf jaar. Het streven is om er op het Oostereiland nog vier te plaatsen en ook op andere geschikte plekken in de stad kanonnen neer te zetten. Dus reden genoeg om af en toe Hoorn nog met een bezoek te vereren.